Mind Inclusion 3.0

Parteneri

Margherita Cooperativa este o cooperativă socială înființată în 1987. Ea dezvoltă și gestionează proiecte (atât naționale, cât și europene) și servicii pentru persoane pentru a promova o cultură a solidarității, a incluziunii sociale și a cetățeniei active. În special, Margherita se concentrează asupra copiilor, tinerilor, vârstnicilor și persoanelor cu dizabilități, dezvoltând și diseminând abordări și metodologii pentru a face teritoriile și comunitățile responsabile și incluzive din punct de vedere social. Misiunea sa este de a promova solidaritatea, respectul și participarea activă la valorile comune.

Website: www.cooperativamargherita.org

Polibienestar este liderul proiectului MIND INCLUSION 3.0 și, prin urmare, se asigură că obiectivele proiectului sunt îndeplinite pe deplin și impactul dorit este atins. POLIBIENESTAR, Institutul de Cercetare în Politica de Asistență Socială, este un institut de cercetare al Universității de València, cunoscut la nivel internațional. Principalele sale domenii de cercetare sunt inovarea în tehnologia socială, consilierea și formarea în domeniul politicii sociale. De douăzeci de ani efectuează atât cercetări de bază cât și aplicate asupra aspectelor de sustenabilitate economică, socială, politică și tehnică ale sistemelor de bunăstare. A oferit consiliere atât administrației, cât și companiilor private cu privire la planificarea, proiectarea și implementarea resurselor și politicilor de bunăstare socială și durabilă.

POLIBIENESTAR acționează ca o echipă de consiliere atât pentru Administrație, cât și pentru companiile private în planificarea, proiectarea, dezvoltarea și evaluarea politicilor, departamentelor și serviciilor sale.

Website: www.polibienestar.org

Confartigianato Imprese Vicenza este o asociație privată non-profit de micro și IMM-uri, cu sediul în orașul Vicenza și născută în 1945 cu scopul de a proteja interesele antreprenorilor și de a sprijini acțiunile acestora pentru îmbunătățirea contextului economic și social local. Face parte dintr-o confederație regională și națională a BSO, și anume Confartigianato Imprese, care este și membru fondator al organizației-umbrelă SME United din Bruxelles. Scopurile Asociației sunt:

  • să promoveze meșteșugul, IMM-urile și asociațiile economice pentru dezvoltarea locală;
  • să reprezinte și să protejeze interesele membrilor, să furnizeze informații și asistență;
  • să încurajeze modernizarea antreprenorială, inovarea și politicile pentru calitatea vieții, promovând un mediu socio-economic care sprijină afacerile și cultura antreprenorială.

De-a lungul anilor, Confartigianato a gestionat, de asemenea, mai multe proiecte finanțate la nivel regional, național și internațional (de exemplu, Interreg, Erasmus+, Europeaid) care implică un număr tot mai mare de companii din diferite sectoare și promovează schimbul important de expertiză și bune practici la nivel european.

Website: www.confartigianatovicenza.it

 

Pro ACT Suport, o organizație neguvernamentală din România, promovează drepturile și incluziunea socială reală a persoanelor cu dizabilități intelectuale. Stabilește un model de locuințe comunitare și servicii acreditate pentru a răspunde nevoilor lor naturale pentru o viață demnă în comunitate. Fondată în 2011, organizația apreciază încrederea, respectul, autodeterminarea, armonia socială, justiția, empatia și responsabilitatea. Peste 100 de persoane cu dizabilități, instituționalizate anterior, au dobândit abilități esențiale pentru o viață independentă prin Pro ACT Suport. Organizația deservește în primul rând persoanele cu dizabilități intelectuale și probleme de sănătate mintală, oferind consultanță și instruire autorităților. În prezent, 10 unități de locuințe comunitare găzduiesc 50 de adulți, oferind servicii esențiale, recuperare și dezvoltarea abilităților de viață independentă.

Pro ACT Suport se implică activ în proiecte europene și naționale pentru a îmbunătăți legislația privind persoanele cu dizabilități, a promova participarea și a dezvolta servicii comunitare pentru viață independentă.

Website: proactsuport.ro

Social IT este un IMM inovator care dezvoltă soluții TIC pentru managementul serviciilor sociale și de sănătate. Misiunea sa este de a realiza proiecte tehnologice de ultimă oră cu scopul de a garanta sprijinul prin utilizarea instrumentelor TIC, punând în centru utilizatorii finali și nevoile acestora. Personalul de înaltă specializare din Social IT se angajează să studieze, să dezvolte și să ofere noi soluții de guvernare avansate din punct de vedere tehnologic organizațiilor. Social IT a dezvoltat o expertiză de durată în furnizarea celor mai adecvate și de înaltă calitate soluții, încurajând eficiența sistemelor sociale și de îngrijire a sănătății și îmbunătățind viața pacienților.

Social IT are, de asemenea, o mare experiență în proiecte UE, ceea ce permite dezvoltarea în continuare a expertizei prin activități intense de cercetare și inovare și dezvoltarea instrumentelor TIC inovatoare în sprijinul persoanelor fragile (de exemplu, cu dizabilități intelectuale, afectate de autism, vârstnici cu Alzheimer).

Website: www.socialit.it

INTRAS, o organizație non-profit spaniolă, se mândrește cu aproape 30 de ani de muncă dedicată în domeniul sănătății mintale, combinând cercetarea, formarea, inovația socială și practica clinică. Operând în 11 centre din 8 provincii, cu peste 200 de profesioniști, inclusiv psihiatri, psihologi și experți sociali și economici, INTRAS deservește anual peste 1.500 de utilizatori. Deși vizează în primul rând persoanele cu tulburări mintale, organizația își extinde activitățile și serviciile către diverse populații, vârstnici și cei expuși riscului de excluziune socială. Serviciile lor, înrădăcinate într-o abordare de recuperare, împuternicesc utilizatorii spre autodeterminare, reflectând dorințele lor potențiale și oferind programe de formare profesională și de angajare personalizate.

INTRAS oferă diverse activități și servicii, de la programe de reabilitare psihosocială și de muncă la consiliere și orientare profesională, angajare socială și multe altele. Participând activ la proiecte europene, INTRAS contribuie la dezvoltarea de metodologii și servicii inovatoare care vizează îmbunătățirea formării și bunăstării persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale.

Website: www.intras.es

Deveniți parte din comunitatea noastră

Contactați-ne pentru a lucra împreună și pentru a promova incluziunea!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Cooperativa Margherita

+39 320 531 3533

Sari la conținut