Centrul de învățare online

Centrul de învățare online (OLC) pentru educatori își propune să promoveze oportunitățile de învățare pentru profesioniștii din domeniul social și pentru îngrijitorii formali (de exemplu, educatori, asistenți sociali, asistenți sociali) care lucrează cu persoane cu dizabilități intelectuale.

Platforma își propune să creeze un punct de acces digital la conținutul educațional MI, îmbunătățind abilitățile și cunoștințele privind rolul profesioniștilor din domeniul social ca facilitatori ai procesului incluziv al persoanelor cu dizabilități din comunitate. În plus, OLC pentru educatori își propune să promoveze competențele digitale ale profesioniștilor din domeniul social, să creeze o comunitate virtuală de practică prin îmbunătățirea colaborării dintre profesioniștii în asistență socială printr-un spațiu de lucru personalizat pentru a împărtăși cunoștințele și provocările.

Centrele locale de învățare

Mind Inclusion 3.0 sprijină înființarea a trei Centre Locale de Învățare (LLC) în Spania, Italia și România pentru a sprijini metodologia proiectului și OLC. Fiecare centru, condus de un manager local, profesioniști și un director comun de la Partnerul cu rol de coordonare, își propune să creeze o e-comunitate europeană de practică privind MI și incluziunea socială.

Rezultatul principal este promovarea unui schimb de bune practici și inovare. LLC-urile vor beneficia de profesioniști în asistență socială, persoane cu dizabilități (PDI), oameni de afaceri (OA) și îngrijitori. Impactul lor include consolidarea rețelelor de solidaritate, crearea de medii incluzive și abilitarea persoanelor cu dizabilități.

Italia

Spania

România

MOOC pentru oamenii de afaceri

MOOC este dedicat creării de oportunități flexibile de învățare pentru oamenii de afaceri (OA), care de obicei nu au pregătire în incluziunea socială. Este conceput ca un program interactiv de învățare la distanță e-learning, care urmează modelul unui curs online masiv deschis. Obiectivul este de a instrui OA cu privire la îmbunătățirea accesibilității și incluziunii în spațiile publice pentru persoanele cu dizabilități intelectuale (PDI). Curriculumul propus în cadrul MOOC acoperă mai multe aspecte, printre care: accesibilitatea fizică și cognitivă, crearea unor medii incluzive prin criterii, utilizarea MI APP și o mai bună înțelegere a caracteristicilor PDI.

Oferit în patru limbi (EN, IT, ES și RO), MOOC își propune să ajungă la un public larg în întreaga UE și nu numai. Se așteaptă să încurajeze o comunitate de OA activă care promovează accesibilitatea și incluziunea. A fost dezvoltat după o abordare de co-creare, incorporînd punctul de vedere specific al grupului țintă.

Intră în contact cu ambasadorii internaționali

Unde?
Sari la conținut